KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ

Obedience


Sport zvaný obedience vznikl ve Velké Británii. Českým překladem anglického slova “obedience “ je poslušnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací - jedná se o rozlišení předmětu psovoda. První závod se konal 22.10.1949 v Londýně. V roce 1950 se tento sport předvedl poprvé na světoznámé výstavě Crufts. V kontinentální Evropě se obedience rozšířila nejdříve v severských státech. Pravidla jsou ale od těch původních britských značně odlišná. V zemích zastřešených pod FCI se obsah jednotlivých zkoušek může lišit, avšak nejvyšší kategorie OB3 musí být vždy stejná, odpovídající mezinárodnímu řádu FCI.

 V ČR je obedience velmi mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: Začátečníci (ZOB), Třída 1 (OB1), Třída 2 (OB2) a Třída 3 (OB3). Ve všech kategoriích se mohou zúčastnit i psi nezapsaní v plemenných knihách. Registrace v plemenné knize uznané FCI je povinná pouze pro psy účastnící se mezinárodních soutěží a šampionátů. Absolvování třídy ZOB není povinné, psovod může se svým psem nastopit rovnou do Třídy 1.

Obedience je pro Beardedky vhodnou aktivitou, na rozdíl od většiny ostatních zkoušek sportovní kynologie neobsahuje v žádnem stupni prověření reakce na nárazový zvuk a přivolání se prování z odložení, není tedy požadován cvik „Volno!“, který některým Beardedkám dělá problémy. Při hodnocení cvíků se dbá na přesnost v provedení, což může u tohoto temperamentního plemene znamenat ve vyšších stupních zkoušek větší ztráty bodů. Dalším problémem je štěkání během jednotlivých cviků, pokud pes během cviku štěkne jednou až dvakrát, ztratí body. Nepřetržité štěkání je chybou a znamená nulu za daný cvik. Při správném přístupu k výcviku lze ale i s beardedkou v tomto sportu úspěšně závodit na vrcholové úrovni, důkazem mohou být například fenky švédské závodnice Lindy Jönsson. Chess a Millie závodili v mezinárodní třídě OB3 a Penny startuje v OB2. O jejich úspěších se můžete více dozvědět na stránkách http://www.millieville.com/. Dalšími úypěšnými závodníky jsou rakouské fenky patřící Gerlinde Krachler, Kassie má složenou zkoušku OB3, Jula OB2 (http://www.working-beardies.at).Veškeré informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách klubu Obedience CZ.
Mezinárodní zkušební řád FCI Obedience 

 


text zpracovala: Jana Ježková ml. - chov. st. Glen Albyn